KOŁO ŁOWIECKIE JELEŃ

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

logo-jele

RYS HISTORYCZNY KOŁA ŁOWIECKIEGO„ JELEŃ” w Kamieńcu Ząbkowickim

1948/2018r.

70 lat

          Koło Łowieckie „Jeleń” w Kamieńcu Ząbkowickim powstało na przestrzeni lat 1947/1948. Początki zawiązania się koła sięgają  wydarzeń, w których Kol. Bolesław Borzęcki  został powołany przez Radę Wojewódzką do organizacji „Braci Łowieckiej” na terenie Powiatu Ząbkowickiego. W okresie zimowym na przełomie lat  1947/1948 r.  w Kamieńcu Ząbkowickim zostało zorganizowane szkolenie obejmujące swoją tematyką m.in. prawo łowieckie, gospodarkę łowiecką i bezpieczeństwo na polowaniach zbiorowych oraz posługiwanie się bronią myśliwską. Po tym szkoleniu pierwsi myśliwi otrzymywali pozwolenie na broń myśliwską – początkowo na pół roku, a następnie na jeden rok. Pierwszymi członkami Koła Łowieckiego „Jeleń” byli:  Kol. Józef Bednarczyk , Kol. Piotr Sulżyk, Kol. Mieczysław Molęda , Kol. Jan Serafin, Kol. Edward Mróz, jak i wielu innych wspaniałych myśliwych. Pierwsze Walne Zebranie Członków Koła odbyło się w 1948 roku. W trakcie jego obrad wybrano pierwszego Prezesa Kol. Bolesława Borzęckiego, który zajmował to stanowisko aż do 1951 roku. W tym okresie zostało rozwiązane Koło Łowieckie w Sadlnie, a część jego myśliwych przyłączyła się do naszego Koła. Wśród nich byli m.in. kol. Alojzy Koryczan, następnie Kol. Eugeniusz Kitliński, kol. Stanisław Sroka, kol. Bronisław Bialik, kol. Władysław Polasiński, kol. Roman Stelmach.

          Koło Łowieckie „Jeleń” działało na wielu obwodach łowieckich – były to obszary leśne i polne. Na początku lat sześćdziesiątych nastąpił największy przyrost zwierzyny grubej: dzików, jeleni i saren. W latach 70-siątych nasze koło rozpoczęło proces introdukcji bażantów, który skończył się pozytywnym skutkiem. Na znaczną skalę prowadzono również odłów żywych zajęcy, które były wysyłane za granicę, a co znacznie wzmocniło nasz budżet. Większą część pieniędzy przekazywaliśmy w dalszym ciągu na introdukcję oraz na pokrycie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną  w uprawach rolnych (kukurydza i inne atrakcyjny żer). Zrezygnowano wtedy z obwodu nr 357, a pozostawiono obwód nr 356, który stanowi do dziś  granice naszego koła.

        Obecnie Koło Łowieckie „Jeleń” liczy 42 członków macierzystych, oraz dwóch stażystów.  Gospodarujemy na jednym obwodzie o powierzchni ogólnej 4943.5 ha, w tym 976 ha obszarów leśnych. Obecny Zarząd to: Prezes Koła – Zdzisław Kril, Łowczy Koła – Daniel Sadowski, Sekretarz Koła – Zbigniew Grzybczak, Skarbnik Koła – Ryszard Sowa oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Szaleniec.  Obecny zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Członków Koła w 2015 roku i w takim składzie działa do dziś.

ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Start typing and press Enter to search