Wiele dyskutuje się na temat różnych aspektów łowiectwa – przyrodzie, gospodarce, regulowaniu populacji poszczególnych gatunków łownych, etyce i wychowaniu do łowiectwa itd. My jednak zachęcamy do uzbrojenia się również  w „twarde” fakty- naukowe argumenty z kilku ciekawych dziedzin, które z chęcią Państwu udostępnimy poprzez szereg publikacji pt.:

  • demografia kuropatwy w zależności od struktury krajobrazu rolniczego
  • znaczenie zwierzyny polnej dla myśliwych
  • demograficzne i środowiskowe przyczyny zmniejszania się populacji kuropatwy
  • drapieżnictwo lisów na zającach
  • program redukcji lisa
  • intensywność rolnictwa a liczebność kuropatw
  • instrukcja zakładania remiz śródpolnych

Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i rozwojem swojej edukacji łowieckiej zachęcamy do kontaktu- wymienione oraz inne publikacje z chęcią udostępnimy Państwu drogą mailową.

Darz bór

Start typing and press Enter to search