Bez wątpienia pozostaje fakt, iż zasięg bytowania watah wilków jest coraz większy. Co chwilę słyszy się pogłoski o zaobserwowanych osobnikach w dotychczas niezasiedlonych przez nie obszarach. Temat ten jest coraz częściej poruszany również na łamach czasopism łowieckich. Ostatnie wydanie „Braci Łowieckiej”, jak również na elektronicznej stronie BŁ znajdziemy sporo artykułów poświęconych tej tematyce. Poddaje się dyskusji w jaki sposób ustanowić pożyteczną strategię regulowania i kontrolowania populacji wilków zachowując jednocześnie społecznie akceptowalne metody. Bo rosnący lęk społeczny z jednej strony, a z drugiej politycznie poprawne rozwiązania popierane przez ekologów mogą z czasem wytworzyć pewne napięcia i spory. Warto poznać argumenty z szerokiego spektrum opinii.

https://www.braclowiecka.pl/n/1/aktualnosci/5978/1-7-mln-zl-z-nfosigw-na-lagodzenie-konfliktow-z-bobrami-i-wilkami

Warto też przybliżyć sobie informacje o biologii tych zwierząt.

Start typing and press Enter to search