html_023

Jelenie szlachetne

byki od 21 sierpnia

km-sarna-koziol

Sarny

kozły

html_002
html_015
html_011
html_003

Dziki

wszystkie

html_007
html_025
html_013

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

html_026

Piżmaki

od 11 sierpnia

km-kaczka

Kaczki

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice od 15 sierpnia

km-lyska

Łyski

od 15 sierpnia

km-grzywacz

Gołębie grzywacze

od 15 sierpnia

PRZEZ CAŁY ROK MOŻNA POLOWAĆ NA:

  • NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY, SZOPY PRACZE;
  • BORSUKI, TCHÓRZE, KUNY (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • LISY na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • PIŻMAKI na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • DZIKI – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Start typing and press Enter to search