html_023
html_008
html_019

Jelenie szlachetne

byki i cielęta przez cały miesiąc, łanie do 15 stycznia

html_018
html_030
html_014

Jelenie sika

byki, łanie i cielęta do 15 stycznia

html_028
html_010
html_009

Daniele

byki cały miesiąc, łanie i cielęta do 15 stycznia

html_004
html_006

Sarny

kozy, koźlęta do 15 stycznia

html_002
html_015
html_011
html_003

Dziki

wszystkie

html_021
html_027
html_016

Muflony

tryki cały miesiąc, owce i jagnięta do 15 stycznia

html_017
html_029

Tchórze, kuny

html_007
html_025
html_013

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

html_026

Piżmaki

html_024
html

Zające szaraki i dzikie króliki

tylko w drodze odłowu do 15 stycznia

html_005
html_012

Bażanty

koguty, kury wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

html_022

Kuropatwy

tylko w drodze odłowu do 15 stycznia

html_020

Gęsi

gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego do 15 stycznia, zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego do 31 stycznia

PRZEZ CAŁY ROK MOŻNA POLOWAĆ NA:

  • NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY, SZOPY PRACZE;
  • BORSUKI, TCHÓRZE, KUNY (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • LISY na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • PIŻMAKI na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • DZIKI – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Start typing and press Enter to search