html_023
html_008
html_019

Jelenie szlachetne

byki, łanie i cielęta

km-sarna-koziol

Sarny

kozły

html_028
html_010
html_009

Daniele

byki, łanie i cielęta

html_002
html_015
html_011
html_003

Dziki

wszystkie

km-borsuk

Borsuki

html_017
html_029

Tchórze, kuny

html_007
html_025
html_013

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

html_026

Piżmaki

html_022

Kuropatwy

od 11 września

km-slonkarys

Słonki

od 1 września

km-kaczka

Kaczki

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

html_020

Gęsi

gęgawy, zbożowe i białoczelne od 1 września

km-lyska

Łyski

km-grzywacz

Gołębie grzywacze

km-jarzabek

Jarząbki

PRZEZ CAŁY ROK MOŻNA POLOWAĆ NA:

  • NORKI AMERYKAŃSKIE, JENOTY, SZOPY PRACZE;
  • BORSUKI, TCHÓRZE, KUNY (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • LISY na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • PIŻMAKI na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • DZIKI – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Start typing and press Enter to search